Back to top

Videokurz sebaobrany

Použiť video kód

Videokurz sebaobrany bez trénera

Naučte sa ovládať unikátny systém sebaobrany KOBUKRAV, ktorý vám umožní ubrániť sa aj v tých najzložitejších situáciách. Nepotrebujete k tomu mimoriadnu silu ani predchádzajúce skúsenosti s bojovými umeniami.

Upozornenie

Majiteľ autorských práv má licenciu na toto video, elektronickú knihu – vrátane jej soundtracku- na výhradne súkromné domáce použitie. Všetky práva sú vyhradené. Definícia domáceho použitia vylučuje použitie tohto videa a e-knihy na miestach ako sú kluby, autobusy, nemocnice, hotely, ropné plošiny, väznice a školy. Akékoľvek nelegálne kopírovanie, upravovanie, vystavovanie, prenajímanie, vymieňanie, spoplatnené prepožičiavanie, verejné šírenie alebo vysielanie tohto videa a e-knihy alebo akejkoľvek z ich častí je prísne zakázané a akákoľvek z týchto činností dáva za vznik právu na civilnú žalobu a môže viesť až k trestnému stíhaniu. Toto video a e-kniha nie sú určené na vývoz, distribúciu alebo predaj pre komerčné účely bez riadneho povolenia od KOBUKRAV. Predajné a/alebo nájomné práva na toto video a e-knihu sú špecifikované na dílera v zmluve o obchodnom predaji. Majiteľ nemá žiadnu zodpovednosť za zranenia a škody, ktoré môžu byť spôsobené týmito prezentovanými technikami sebaobrany. Efektivita týchto prezentovaných techník záleží na fyzických a mentálnych schopnostiach danej osoby.